เลือกภาษา ::
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มให้เด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ , เด็กพิเศษ จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 2562, 16:59

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มให้เด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ , เด็กพิเศษ จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

เช้าวันนี้ ( 3 ธันวาคม 2561 ) ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติก, เด็กพิเศษ และเด็กพิการทุกประเภท โดยมี นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเด็กพิการเข้ารับทุนโดยในปี 2561 มูลนิธิคุณพุ่มฯได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,692 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้รับประทาน เงินสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งหมด 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระรูป ว่าจะนำเงินสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดั่งพระประสงค์ของพระองค์ท่าน และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์กรการกุศล ที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งการจัดตั้งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นหน่วยงานในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม และส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ทำกิจกรรมประโยชน์เพื่อสาธารณะ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 6 6 2 8

วันนี้

จำนวน

272

สัปดาห์นี้

จำนวน

1679

เดือนนี้

จำนวน

6184

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]